Stress…

We hebben allemaal dagelijks en voortdurend stress. Stress hebben we namelijk nodig om in actie te komen, dat is een gezonde vorm van stress. En als die actie wordt afgewisseld met rust, is er geen vuiltje aan de lucht. 

Maar… als er geruime tijd sprake is van overbelasting, oftewel veel inspanning zonder voldoende herstel, dan kom je na verloop van tijd in een fase van ongezonde, chronische stress. De batterij raakt leeg. 

Je kunt dit merken aan diverse signalen, zowel fysiek, emotioneel, cognitief als in gedrag zoals:

  • vermoeidheid
  • slecht inslapen / moeite met doorslapen
  • piekeren, sombere gedachten
  • kort lontje, sneller geïrriteerd
  • uitstelgedrag, geen zin hebben om iets op te pakken
  • fysieke klachten zoals hoofdpijn, rugpijn, last van je schouders, maag- darmklachten
  • moeite met onthouden, plannen, concentreren
  • gehaast, impulsief
  • geneigd tot ongezond gedrag zoals alcohol, snoepen, roken

En dit is nog maar een greep uit de lijst van mogelijke signalen die kunnen duiden op chronische stress.

De oorzaken van chronische stress zijn divers. Werk kan een stressbron zijn, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van teveel taken, mentaal zwaar werk, conflicten met collega’s of onduidelijkheid over wat er van je wordt verwacht. Maar ook privéomstandigheden kunnen een grote rol spelen, zoals  mantelzorg, strijd met pubers en/of partner, financiële zorgen of gezondheid.

Natuurlijk speelt je karakter hierin ook een rol. Ben je perfectionistisch? Wil je het graag voor iedereen goed doen? Vind je het lastig om grenzen aan te geven? Ben je onzeker en twijfel je vaak aan jezelf?

Vaak is er sprake van een combinatie van een aantal van deze factoren in het ontstaan van je klachten. De ervaren coaches van Bleanded kunnen je helpen om hier inzicht in te krijgen. We werken met de  CSR® methode een psycho-biologische aanpak. We maken daarbij gebruik van de gevalideerde CSR® stressvragenlijst. Deze geeft inzicht in de mate en het soort stressklachten waarna we je zorgvuldig kunnen adviseren wat en wie jou het beste kan helpen.

Wanneer er sprake is van chronische stress starten we eerst met het op peil brengen van je herstelvermogen, je veerkracht. Je hebt als het ware roofbouw gepleegd en daar moeten je lichaam en je brein letterlijk van herstellen. Je ‘voelbrein’, dat deel van je hersenen dat gericht is op angst en waar met name negatieve gevoelens worden geactiveerd, kan dan weer tot rust komen. Gelijktijdig kan je ‘denkbrein’, het deel van je brein dat jou in staat stelt overzicht te houden, te concentreren en zaken te onthouden, het weer overnemen. Daarna kun je aan de slag met het veranderen van gedragspatronen die in de aanloop naar deze situatie een rol hebben gespeeld. Op onze coachpagina vind je hierover uitgebreidere informatie.

De coaches van Bleanded kunnen je gedurende dit hele traject begeleiden. Daarbij gaan we ook graag samen met jou in gesprek met je leidinggevende, om te kijken welke mogelijke stressfactoren op het werk kunnen worden verminderd. Alles met als doel om te herstellen en terugval te voorkomen!

Wil je meer weten over onze aanpak? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.