Duurzame inzetbaarheid 

Loopbaanadvies maakt deel uit van duurzame inzetbaarheid; met een goed plan B zorg je ervoor dat je op de korte en lange termijn met plezier en voldoening je werk kunt uitoefenen. Maar ook het kennen van je talenten of het hebben van voldoende zelfvertrouwen zijn hierbij belangrijk. Bij Bleanded kun je zowel terecht voor loopbaanadvies als voor de bredere insteek; jouw duurzame inzetbaarheid op de lange termijn.  

 

Bleanded ziet Duurzame Inzetbaarheid als het stapsgewijs werken aan loopbaanfitheid.
Loopbaanfitheid bestaat uit een vijftal hoofdthema’s:

Persoonlijke kracht  
(Heb ik voldoende zelfvertrouwen? Hoe ga ik om met werkdruk en de gestelde eisen?)

Zelfinzicht
(Wat zijn mijn talenten & drijfveren? Hoe functioneer ik in mijn huidige functie?)

Loopbaandoel
(Wat zijn de ontwikkelingen in mijn huidige vak? Wat is mijn plan B?)

Veranderkracht
(Hoe ga ik om met veranderingen? Hoe kom ik in actie om mijn inzetbaarheid te vergroten?)

Arbeidsmarktfit
(Hoe kan ik me overtuigend presenteren op de in- of externe arbeidsmarkt)?

Wanneer is dit interessant voor jou? 

Persoonlijke kracht  
Er worden zowel in het werk als privé veel eisen aan ons gesteld! Het valt niet altijd mee om op alle fronten steeds maar weer bij te blijven en te presteren. Wordt het allemaal soms wat te veel en de druk te hoog? Wij helpen je graag weer grip te krijgen en met zelfvertrouwen te functioneren!

Zelfinzicht
De basis van je duurzame inzetbaarheid zijn je talenten, kwaliteiten, drijfveren, interesses, waarden, maar ook je successen en resultaten. Heb jij een goed beeld van wie je bent en wat je kan? Wij brengen dit graag samen met jou in beeld!

Loopbaandoel
Wat zijn de ontwikkelingen in jouw vak en binnen jouw organisatie? Wat betekent dat voor jouw loopbaan? Heb je je deze vragen al een tijd niet meer gesteld? Een goed idee om dat wel te doen en met onze hulp een koers te bepalen voor de toekomst!  


Veranderkracht
Ken je dat gevoel? Precies weten wat je zou moeten doen maar je stelt het steeds uit? Ook als het gaat om het vergroten van je inzetbaarheid laat je misschien kostbare tijd verloren gaan. Laat ons je helpen in beweging te komen. Elke stap is er 1!

Arbeidsmarktfit
Je weet wat je wil en wat je allemaal kan maar de presentatie van dit alles zit nog niet in een hedendaags jasje. Wij helpen je graag met een up to date CV, LinkedInprofiel, netwerkvaardigheden, gesprekstechnieken, motivatiebrieven, vinden en gevonden worden.

Zo verloopt een loopbaanfit-coachtraject:

  1. Het traject start met de Startmonitor, een digitale vragenlijst die jouw individuele scores op de eerder genoemde hoofdthema’s in kaart brengt (persoonlijke kracht – zelfinzicht – loopbaandoel – veranderkracht – arbeidsmarktfit)
  2. In  het Startgesprek worden de uitkomsten daarvan met jou besproken en worden jouw wensen en behoeften op het gebied van loopbaanfitheid concreet gemaakt. Halverwege dit gesprek schuift ook de leidinggevende aan en vindt verdere afstemming plaats van de loopbaanfitdoelen.
  3. Het Coachtraject is altijd maatwerk en wordt qua aanpak afgestemd op jouw leervoorkeuren en behoeftes. Uit onderzoek blijkt dat frequent contact, herhaling en diversiteit in opdrachten een positief effect hebben op persoonlijke ontwikkeling & verandering. Gedurende de periode dat het traject loopt, ontvang je dan ook wekelijks support en/of triggers vanuit de coach. Daarnaast voorzien we je van verschillende opdrachten die jou helpen om je gewenste doelen te bereiken.  
  4. Het traject wordt afgesloten met een afrondend driegesprek. Hierin wordt het resultaat van de afgelopen periode geëvalueerd en bespreken we hoe jij opvolging kunt geven aan dit traject.  

Bleanded loopbaanfitaanpak

De adviseurs van Bleanded hebben vele jaren ervaring in het loopbaanvak. We combineren deze ervaring graag met het continu verbeteren van onze aanpak vanuit nieuwe inzichten, ontwikkelingen en technieken. We weten al langer dat ons brein gevoelig is voor complimenten en dat het weerstand en stilstand vertoont bij angst.

We weten ook allemaal dat veranderen het beste gaat in kleine stappen en dat zelf regie hebben mensen sterker maakt. Dat hebben we vertaald in een gevarieerde aanpak in haalbare stappen, gebaseerd op perspectief en frequente positieve feedback.